Sportlicens

För att få tävla eller sätta rekord krävs en Sportlicens. Det är motsvarigheten till andra sporters tävlingslicens.
Sportlicens är ett bevis på att man har rätt att tävla och sätta rekord. Det är också ett bevis på att innehavaren kan reglerna och Sporting Code och lovar att följa dem.

Det finns 2 typer - FAI Sporting License och Nationell sportlicens. De utfärdas bara till medlemmar i SBF.

För att deltaga i internationella tävlingar, Svenska Mästerskap och för att sätta svenska rekord krävs FAI Sporting License. Även lagmedlemmar i EM och VM skall ha FAI Sportlicens eftersom lagen får bidrag från Flygsportförbundet.

För övriga tävlingar inklusive Svenska Cupen krävs Nationell licens.

FAI Sporting License

FAI Sporting License visar att vi representerar Sverige vid internationella tävlingar.
I Sverige är det Flygsportförbundet som har rätt att utfärda FAI Sporting License. 

Nationell licens

Nationell licens har alla som har betalt medlemsavgift till SBF och FSF. Inget bevis utfärdas.

 

Avgiften gäller fram till 31 mars nästa år som är senaste tidpunkt för att betala årets medlemsavgift. Uppgift om klubbtillhörighet tas från adressdatabasen på hemsidan. Licensen kan dras in vid grova regelbrott.

Ansökan om Sportlicens

Ansökan om sportlicens görs numera direkt hos Svenska Flygsportförbundet.