Andrée Memorial 2019

Uppdaterad 2018-12-28, Hans Åkerstedt

Örserum 16-17 februari 2019

Pilot declared goal med observatör. Tävlingslandning
Detta är en "Classic". GPS, mobiltelefon och datorer är inte tillåtna
Bara karta och kompass samt flygradio eller komradio får användas.
Mobiltelefon får medföras, men får bara användas efter landning.